ÅRSMØTE JIL KONGSVINGER 2016

Saksliste:

Sak 1:       Åpning

Sak 2:       Godkjenning av møte innkalling

Sak 3:       Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 4:       Velge møteleder og sekretær

Sak 5:       Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 6:       Årsberetninger

Sak 7:       Regnskap

Sak 8:       Innkomne forslag

Sak 9:       Valg


Årsmøte som var berammet til 2. august hadde for lite oppmøte.

Nytt årsmøte 23.august i Banepersonalets spiserom kl 18:30. Da uten krav til oppmøte  repersentanter [Jf Lovnorm for Idrettslag 13 (5)]

«Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse».

postkasse@jilkongsvinger.net

Velkommen!

Styret

 

Print Friendly, PDF & Email