Styret

Styret i JIL KONGSVINGER

 Etter årsmøte 2015 har JIL Kongsvingerstyre følgende sammensettning.

Leder Bjørn Bergsløkken 91569287 
Nestleder Tore Sander 91671078
Sekretær Gro Sørlie Ruud 95730235
Kasserer Roy Sundsby-Hansen 90797135
Styremedlem Leif Nabben 62828269 / 90885134
Styremedlem Tormod Snekkermoen 91657871
Vara  Rolf Hansen 62967642 / 93432630
Utvalg:    
Fotball Roy Sundsby-Hansen 90797135
Skyting Tore Sander 91671078
Sykkel Tormod Snekkermoen 91657871
Golf Terje Skotterud 90878098
Vinter/Sommer Rolf Hansen Leif Nabben 62967642/ 90885134
Orientering Bjørn Bergsløkken 91569287
Print Friendly, PDF & Email